Údržba a premena už založenej záhrady

Záhrada je dlhšiu dobu zrealizovaná, ale ešte jej niečo chýba?

Chcete upraviť menšiu časť záhrady a potrebujete sa s tým poradiť?

Pozrite si nasledujúci príklad záhrady a jej premenu.

Východiskové predpoklady :

  • založená záhrada má dva roky, no majitelia stále nie sú úplne spokojní s jej riešením
  • záhrada je vo svahu a má niekoľko výškových úrovní
  • výsadby síce boli urobené, no prevaha štrku a farebnej štiepky nie je to pravé ,,orechové ”
  • úplne absentuje trávnik a na pozemku je veľmi nekvalitná pôda

Čo s tým, ako sme záhradu vyriešili?


na hlavnom svahu plnom štiepky a drahého štrku (požiadavka od majiteľa ponechať) sme doplnil asi 250 trvaliek a tráv, ktoré budú pokrývať povrch svahu
návrhy záhrad, realizácie záhrad, záhradné práce
návrhy záhrad, realizácie záhrad, záhradné práce
svah za domom sme vysadili pokryvnými drevinami,trvalkami a trávami pre jeho spevnenie a farebnosť
návrhy záhrad, realizácie záhrad, záhradné práce
návrhy záhrad, realizácie záhrad, záhradné práce
návrhy záhrad, realizácie záhrad, záhradné práce
návrhy záhrad, realizácie záhrad, záhradné práce
nechali sme naviesť 20 cm kvalitnej preosiatej ornice-trávnik sme kládli kobercami a aj vysievali osivo
do rohu pozemku k betónovému múru sme vysadili tri veľké stromy kvôli pohľadom od susedov v budúcnosti
eliminovali sme nie príliš podarenú výsadbu vstupného svahu a svahu pod balkónom do farebnejšej a prirodzenejšej podoby
návrhy záhrad, realizácie záhrad, záhradné práce
návrhy záhrad, realizácie záhrad, záhradné práce
návrhy záhrad, realizácie záhrad, záhradné práce
zámer vytvoriť pestrejšiu a premenlivú záhradu sa podaril
majiteľ rád kosí, preto sa trávniku darí a má z neho radosť
celá záhrada dostala prirodzenejší look a to sme chceli
Máte aj vy záhradu, ktorej by takáto zmena prospela?

Neviete ako začať?

Najjednoduchšie bude nás zavolať alebo vypísať priložený formulár. Konzultácia je nezáväzná a bezplatná.